Live recordings Course X

Workshop 3: Råstofindustriens møde med Grønland. Kan det blive bedre?

88 views
17/05/17

Råstofaktiviteter i Grønland involverer en
række interessenter, som råstofindustrien skal spille sammen med. Det gælder
bl.a. særligt myndighederne, som forvalter råstoflovgivningen, skatteregler og
miljømæssig kontrol m.v., og den lokale befolkning, der som medarbejdere og
lokale leverandører tager del i aktiviteterne. Stabile og gennemsigtige
rammevilkår og en forventningsafstemning fra alle interessenters side er
afgørende for, at mødet er en succes. Det er en fælles opgave for alle
interessenter, at mødet bliver positivt med gensidig respekt, og en åben og
løbende kommunikation.

Arctic Cluster of Raw Materials' Greenland
Benchmarking Report 2016 http://acrm.dk/?knowledge-center=greenland-benchmarking-report
viser, at Grønland "perfomer" godt på nogle punkter og mindre godt på
andre, medens Fraser Institute for nyligt på PDAC konferencen i Toronto pegede
på nogle faktorer, som gør mineindustrien tilbageholdende over for at investere
i Grønland på basis af instituttets Annual Survey of Mining Companies 2016 https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2016.

Dette giver bl.a. anledning til følgende temaer:

 •  Hvad er den generelle holdning
  blandt befolkningen og politikerne til råstofudvinding i Grønland? Har
  råstofindustrien "social licence to operate"?

 • Der er gjort en række tiltag for
  at modernisere forskellige områder af den grønlandske lovgivning for at fremme
  erhvervsudviklingen i Grønland. Hvordan kan der skabes højere grad af
  transparens på råstofområdet? Er der tiltag på vej, der kan sikre mere
  gennemsigtige rammevilkår?

 • Ukendskab hos udenlandske aktører
  til, hvordan reglerne fungerer på skatteområdet, er kilde til udfordringer og
  misforståelser. Hvordan kan det gøres bedre?

 • Det er både et krav og en
  succesfaktor, at lokalbefolkningen og lokale leverandører involveres. Hvordan
  opleves "supply and demand"-situationen?

 • Råstofindustrien har selv en stor
  opgave i at give interessenterne en forståelse af minebranchen og bidrage til
  transparens omkring projekterne og dermed forventningsafstemning. Hvordan kan
  kommunikationen forbedres?

Oplægsholdere:

Kuupik Kleist, konsulent, Jørgen
Hammeken-Holm, departementschef i Råstofdepartementet, Claus Bech, Partner,
Deloitte, Martin Sandy Shalmi, bestyrelsesformand, Xploration Services
Greenland A/S, Finn Mortensen, CEO, Greenland Ruby A/S og Peter Schriver,
Partner, Nuna Advokater.

Moderator: Peter
Schriver

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)