Future Greenland 2017

Workshop 2: Folkeskolen, lærer- og erhvervsuddannelserne - En national handlingsplan

97 views
17/05/17

Naalakkersuisuts ”Holdbarheds- og vækstplan”
har som mål, at 70 % af en årgang, der afslutter folkeskolen i 2015, skal have
en erhvervskompetencegivende uddannelse, inden de fylder 35 år.

”I 2015 gik ca. 70 % af folkeskolens
afgangselever ud af folkeskolen, med et afgangsbevis med en eller flere
karakterer, som ikke er tilstrækkelige, til at eleverne kan søge ind på en
ungdomsuddannelse”. (Grundskolen af omveje, 2016).

”Blandt de 25 – 34 årige havde halvdelen
opnået folkeskolen som højest opnåede uddannelsesniveau i 2001 … Det er også
situationen i 2014, dog har der været en beskeden fremgang for grønlandsfødte”.
(Økonomisk Råds rapport, 2016)

”Blandt afgangseleverne fra folkeskolen i 2015
var det kun 208 elever (”Grundskolen af omveje”), der bestod alle fag. De
øvrige elever fik i mindst et fag en karakter, som ikke var bestået eller der
var fag, som de ikke gik til prøve i. Afgangselever som ikke består alle
afgangsprøver i folkeskolen kan optages på en ungdomsuddannelse ved
dispensation eller ved at bestå en adgangsprøve. Folkeskolekaraktererne må
alligevel anses som en væsentlig årsag til at kun ca. 14 % af
folkeskoleårgangen startede på en ungdomsuddannelse i samme år som de
afsluttede folkeskolen”. (Økonomisk Råds rapport, 2016).

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om
læreruddannelsen (2016): ”Evalueringen viser, at uddannelsen i dag har en række
alvorlige kvalitetsudfordringer og ikke på en tilfredsstillende måde
imødekommer behovet for kvalificerede lærere i folkeskolen”.

Rækken af problemstillinger er velkendte
gennem mange år, men hvad kan og skal man gøre, for at få flere sikkert igennem
folkeskolen og videre igennem et kompetencegivende uddannelsesforløb?

  • Hvis man skal foreslå Naalakkersuisut
    en konkret handlingsplan for en løsning af problemerne i folkeskolen, hvad bør
    den så indeholde?

Oplægsholdere:

Palle Lennert, uddannelseskonsulent, Nuigi,
Helene Berthelsen, direktør for Social og uddannelsesforvaltningen,
Kommuneqarfik Sermersooq, Mikael Enggaard, rektor, GUX Nuuk, Lotte Frank
Kirkegaard, sekretariatschef, CSR Greenland, Moderator: Michael Binzer,
Konsulent, Visiobox

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)