Future Greenland 2017

Workshop 1: Planlægningen af byggeriet i Grønland: Byggekonferencens anbefalinger og implementering

67 views
17/05/17

På konferencen, ”Vejen til det gode byggeri”,
23. – 24. september 2014, fremlagde deltagerne følgende anbefalinger til
Naalakkersuisut om, hvordan man kan opnå bedre planlægning og udførelse af anlæg
og byggeri:

Processen:

 • Lav sektorplaner og indfør faseopdelt
  bevillingsproces i finansloven.
 • Planlægningsprocessen skal
  tilpasses projektets størrelse og kompleksitet – ”De 6 faser” (se FFL 2017)
 • Indfør kvalitetsstyring i projekterne
  – evt. med ekstern part – og fast evalueringselement i projekterne (proces og indhold)
 • Inddrag brugere allerede i starten
  af planlægningen.

Organisationen:

 • Etabler nationalt koordineringsforum
 • Styring bør ske med reference til
  en politisk styringsgruppe, som serviceres af en administrativ arbejdsgruppe.
 • Etabler interessentforum til fast
  løbende dialog (Bygherre, Rådgiver, Entreprenør, Brugere)
 • Der er brug for en fælles,
  koordineret uddannelsesaktivitet (ledelse/styring)– mål: Bedre byggeri

Fælles:

 • Etabler netværk for faglig
  erfaringsudveksling (Byggematerialer, processer og metoder) (Forsøgsbyggeri)

Materiale fra konferencen kan findes her: http://www.byginfo.gl/da-dk/publikationer/bakonf2014da.aspx

 • Der er nu gået 2 ½ år siden
  konferencen. Hvor langt er Selvstyret nået med udmøntningen af de konkrete
  anbefalinger fra konferencen?
 • Hvad mangler – og hvorfor:
  Sektorplaner, politiske strategier (boliger m.v.), politisk-administrativ
  gennemslagskraft, kapacitet/kompetence, kommunikation, koordination, m.v.?

Oplægsholdere:

Carsten Dahl, Direktør, Siemens Grønland,
Deloitte, Embla Kristjánsdóttir, Afdelingschef, Departementet for Boliger og
Infrastruktur, Henrik Rafn, Adm. dir. INI A/S,

Moderator: Henrik
Rafn

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)