Live recordings Course X

Workshop 1: Magten i Grønland – hvem sætter den politiske dagsorden

86 views
17/05/17
 • GE påstår, at det er svært at
  skabe og fastholde en vækst- og erhvervspolitisk dagsorden i grønlandsk
  politik. Derfor vokser det strukturelle underskud på de offentlige finanser
  (”dødens gab”), og vi udnytter ikke vores ressourcer godt nok til at skabe en
  stærkere økonomi. Det er næsten altid ”velfærdskoalitionen”, der løber med
  opmærksomheden, fordi det helt store flertal i befolkningen er afhængig af den
  offentlige sektor – enten fordi man er ansat i den eller på anden måde afhængig
  af tilskud eller andre overførsler. For en politiker er det altid lettere at
  øge velfærdsudgifterne end at spare eller omprioritere. Det gør det svært at
  gennemføre reformer, der går imod velfærdskoalitionens interesser, og den
  politiske kamp kommer derfor til at handle om fordelingen af ”kagekrummerne” –
  ikke at gøre kagen større. Er det rigtigt eller forkert? I givet fald: Hvem tør
  udfordre velfærdskoalitionen og sætte vækst og erhvervsudvikling i centrum?

 • Hvilken rolle spiller de skrevne
  og elektroniske medier i den politiske debat i dagens Grønland? Interesserer
  vælgerne sig for erhvervspolitik eller politik i det hele taget? Hvordan
  påvirker de ”gamle” og nye sociale medier den politiske meningsdannelse og de
  emner, der er på den politiske dagsordenen? Hvad betyder digitaliseringen af
  medierne for læserne og lytternes medieforbrug og deltagelse i debatten?

 • Er Grønland et ”pluralistisk –
  mangfoldigt – samfund ”, hvor medier, interesseorganisationer og borgere har
  let adgang til indblik i de politiske beslutningsprocesser og derfor deltager
  aktivt ved at påvirke de beslutningstagernes holdninger og handlinger?

 • Lever den grønlandske forvaltning
  op til rimelige forvaltningsmæssige kriterier for transparens i de politiske og
  forvaltningsmæssige beslutningsprocesser?


Oplægsholdere:

Jakob Janussen, tidl. mangeårig embedsmand i Grønlands Selvstyre: Demokratiets vilkår i Grønland – hvem skaber dagsordenen?

Andreas Møller Jørgensen, Kandidat i Informationsteknologi og filosofi, Århus Universitet, Ph.d. studerende, Ilisimatusarfik: E-demokrati: Folkestyre via digitale informations og kommunikations teknologier, Christian Schultz-Lorentzen: Digitalisering af medierne – påvirkning af debat og demokratisk deltagelse, Julie Rademacher, studerende, Ilisimatusarfik: Hvem bestemmer i Grønland?

Moderator: Michael Binzer, Parter, Visiobox

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)